Κινητή Μονάδα (Μονάδα Στήριξης Οικογένειας)

Η Κινητή Μονάδα παρέχει κατ’ οίκον υπηρεσίες φροντίδας ασθενών με άνοια, εκπαιδεύει τους φροντιστές σε θέματα φροντίδας των ασθενών τους, στηρίζει την οικογένεια και ενημερώνει τον γενικό πληθυσμό για την ασθένεια.

Ασθενείς

Η Κινητή Μονάδα παρέχει τις υπηρεσίες της:

 • Σε όλους τους ασθενείς με άνοια που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές και δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης στις άλλες δομές της ΜΑΝΑ δηλ Οικοτροφείο και Κέντρο Ημέρας.
 • Σε ασθενείς που βρίσκονται μέσα στα όρια του δήμου όπως και στους κοντινούς δήμους αλλά είναι κλινήρεις ή δύσκολο να μετακινηθούν και δεν μπορούν να μεταβούν στο Οικοτροφείο και Κέντρο Ημέρας.

Διαδικασία επιλογής ασθενών

 • Η επιλογή των ασθενών που εξυπηρετούνται από την Κινητή Μονάδα γίνεται ύστερα από αίτησή των φροντιστών τους ή μετά από παραπομπή από Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή Γενικά Νοσοκομεία.
 • Η αρχική επαφή με τον ασθενή και την οικογένεια του γίνεται με τον/την Κοινωνικό/ή Λειτουργό. Στην συνάντηση αυτή συμπληρώνεται η αίτηση ένταξης και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να παρουσιαστεί ένα ολοκληρωμένο ιστορικό της πορείας του υποψηφίου στην Διεπιστημονική Ομάδα πριν την εκτίμησή του. Στην συνάντηση αυτή, γνωστοποιείται στην οικογένεια του ασθενή ο σκοπός, ο τρόπος λειτουργίας και οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Κινητής Μονάδας, η διαδικασία αξιολόγησης της ενταξιμότητας του και η αναγκαιότητα συνεργασίας με τους θεράποντες και τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και πρόνοιας με τις οποίες ο ενδιαφερόμενος συνεργάζεται ή συνεργάσθηκε στο παρελθόν. Ακολούθως ζητείται εγγράφως η σύμφωνη γνώμη του φροντιστή για την εξέλιξη της διαδικασίας.
 • Μετά την αρχική εκτίμηση του ασθενή από την Διεπιστημονική Ομάδα και τη σύμφωνη γνώμη του φροντιστή του ο ασθενής εντάσσεται στο πρόγραμμα της Κινητής Μονάδας.

Στόχοι της Κινητής Μονάδας

Στόχοι της Κινητής Μονάδας είναι:

 • Να συμβάλλει στην εξειδικευμένη φροντίδα όλων των ασθενών με άνοια που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές ή σε ασθενείς με άνοια που βρίσκονται μέσα ή κοντά στον ιστό της πόλης αλλά η κατάσταση τους δεν τους επιτρέπει την μετάβαση τους στο Κέντρο Ημέρας ή το Οικοτροφείο.
 • Να ενημερώνει και να εκπαιδεύει τους φροντιστές στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των ασθενών τους.
 • Να στηρίζει την οικογένεια των ασθενών ώστε να αντεπεξέλθει στο βάρος της μακροχρόνιας φροντίδας των ασθενών τους.
 • Να καταγράφει και να ανιχνεύει νέα περιστατικά άνοιας.
 • Να ενημερώνει την κοινωνία για τη νόσο.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Κινητή Μονάδα είναι:

 • Ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα των ασθενών σε συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς καθώς και με τις άλλες δομές Υγείας.
 • Ψυχολογική στήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους.
 • Κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης των φροντιστών.

Οργάνωση Κινητής Μονάδας

Επιστημονικά Υπεύθυνος

 • Έχει την επιστημονική και διοικητική εποπτεία της Κινητής Μονάδας.
 • Ασκεί τη συνολική εποπτεία της λειτουργίας της Κινητής Μονάδας επιστημονικά και εκπαιδευτικά, σε επίπεδο σχεδιασμού, οργάνωσης και αξιολόγησης των θεμάτων που αφορούν τους ασθενείς, το προσωπικό και τις διαδικασίες λειτουργίας για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.
 • Οριστικοποιεί και εποπτεύει το πρόγραμμα λειτουργίας της Κινητής Μονάδας.

Συντονιστής Κινητής Μονάδας

 • Προγραμματίζει και οργανώνει τις δραστηριότητες της Κινητής Μονάδας σε συνεργασία με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο.

Ψυχίατρος ή/και Νευρολόγος

 • Ο Ψυχίατρος/Νευρολόγος έχει την ευθύνη της ψυχιατρικής/νευρολογικής παρακολούθησης όλων των ασθενών.

Παθολόγος

 • Η σταθερή κάλυψη της Κινητής Μονάδας από Παθολόγο κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της και αποτελεί ευθύνη της ΜΑΝΑ.
 • Ο Παθολόγος εξετάζει κάθε ασθενή που περιθάλπεται από την Κινητή Μονάδα και συντάσσει το Ιατρικό Ιστορικό του.
 • Σε περίπτωση που κατά την εξέταση ή παρακολούθηση του ασθενή υποπέσει στην αντίληψη του κάποιο πρόβλημα που χρήζει νέας φαρμακευτικής αγωγής ή τροποποίηση της ήδη υπάρχουσας αγωγής ή εργαστηριακή διερεύνηση σημειώνει τις παρατηρήσεις του και συνεννοείται με τον θεράποντα ιατρό του ασθενή ή τον αρμόδιο φορέα (Κέντρο Υγείας, Νοσοκομείο, κλπ) για την τροποποίηση της φαρμακευτικής αγωγής ή την διεξαγωγή του εργαστηριακού ελέγχου.