Κέντρο Ημέρας

Το Κέντρο Ημέρας της ΕΕΝΑΣΔ Βόλου επικεντρώνεται στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας και συγκεκριμένα την εξειδικευμένη φροντίδα ασθενών που έχουν διαγνωστεί με άνοια. Ειδικότερα, το Κέντρο Ημέρας φιλοξενεί μόνο ασθενείς με άνοια οποιασδήποτε ηλικίας οι οποίοι δεν βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο της νόσου, δεν είναι δηλαδή κλινήρεις και δεν εμφανίζουν έντονα συνυπάρχοντα ιατρικά προβλήματα που να χρίζουν ιδιαίτερης νοσηλείας.

Οι ασθενείς παραμένουν στο Κέντρο Ημέρας για όσο διάστημα επιθυμούν οι φροντιστές τους κατά το ωράριο λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας, το οποίο είναι 9:00 – 16:00. Η δυναμικότητα του κέντρου ημέρας είναι τριάντα (30) άτομα.

Επιπρόσθετα, το Κέντρο Ημέρας διαθέτει την κατάλληλη κτιριακή υποδομή καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την παροχή των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, ενώ συμπληρωματικά εμφανίζει λειτουργική διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες του τομέα ψυχικής υγείας. Στόχοι του Κέντρου Ημέρας είναι:

1. Να παρέχει εξειδικευμένη φροντίδα στους ασθενείς με άνοια
2. Να ανακουφίσει τους φροντιστές από το βάρος της μακρόχρονης φροντίδας των ασθενών τους

Συμπληρωματικά με τους ανωτέρω στόχους οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται από τη δομή του Κέντρου Ημέρας αναλύονται ως παροχή εξειδικευμένης φροντίδας των ασθενών, ανακούφιση των φροντιστών από το βάρος της συνεχούς φροντίδας των ασθενών τους καθώς και η εξασφάλιση ελεύθερου χρόνου στους φροντιστές ώστε να έχουν προσωπική και κοινωνική ζωή. Ακόμα, πέρα από τη φαρμακευτική αγωγή και την ψυχολογική στήριξη ασθενών, τα στελέχη της Δομής καταρτίζουν προγράμματα εκπαίδευσης για το προσωπικό της δομής, αξιολογούν συνεχώς τις δραστηριότητες, τις ερευνητικές δραστηριότητες, αναπτύσσουν γραπτά προτύπων και δείκτες για τη διασφάλιση της ποιότητας της φροντίδας ψυχικής υγείας.

Το πρόγραμμα του Κέντρου Ημέρας είναι ως εξής:

  • Εργασία με επαγγελματίες υγείας ( φυσιοθεραπευτής, ψυχολόγος, κοινωνική λειτουργός )09.00 με 12.00.
  • Γεύμα 12.00 με 13.00.
  • Μεσημεριανή ξεκούραση 13.30 με 15.30.
  • Επιπλέον, 1 φορά τη βδομάδα εφαρμόζεται το πρόγραμμα Αναγνωρίζω την πόλη μου όπου με τη χρήση ειδικού λεωφορείου οι ασθενείς επισκέπτονται διάφορα ενδιαφέροντα σημεία της πόλης μας. Μία φορά τη βδομάδα, επίσης, οι ασθενείς περπατούν σε κοντινά σημεία για καφέ ή πρωϊνό.

Όπως στη Δομή του Οικοτροφείου, έτσι και στο Κέντρο Ημέρας ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης των υποψήφιων ατόμων που θα φιλοξενηθούν.