Επιστολή Προέδρου Ομοσπονδίας Αργώ (65 Φορείς Ψυχαικής Υγείας)

Αγαπητοί συνάδελφοι καλημέρα,

Σε συνέχεια της επιστολής της Ομοσπονδίας σας κοινοποιώ επιστολή της ΠΕΨΑΕΕ για την δεινότατη οικονομική μας κατάσταση και σας ενημερώνω ότι αν δεν υπάρξει άμεσα χρηματοδότηση θα προβούμε ως ΠΕΨΑΕΕ σε νομικές κινήσεις και θα ζητήσουμε και παρέμβαση της ΕΕ. Η ΠΕΨΑΕΕ έχει λάβει για το 2015 το ποσό των 31.000€ έναντι παροχής υπηρεσιών περίπου 500.000€, δηλαδή περίπου το 6% των αναγκαίων πόρων, όπως και οι περισσότεροι φορείς που έχουμε κέντρα ημέρας και δεν έχουμε πλέον καμία οικονομική δυνατότητα ούτε για τα αναγκαία και η ασφαλιστική ενημερότητα μας λήγει σε 10 ημέρες.

Η προηγούμενη ασφαλιστική μας ενημερότητα έληξε στις 13-5-15 και ενώ ενημερώσαμε το υπουργείο ότι είμαστε διατεθειμένοι και είχαμε τα χρήματα να εκδώσουμε νέα μόλις υπάρξει χρηματοδότηση και παρά τις οχλήσεις μας, από τις αρχές Μαΐου, δεν ενταχθήκαμε στην πρόσφατη χρηματοδότηση, ενώ άλλοι φορείς χωρίς άμεσο πρόβλημα ενταχθήκανε γιατί είχαν ασφαλιστική ενημερότητα στις 21-5-15 (και καλά έκαναν οι φορείς), λες και η έλλειψη ασφαλιστικής ενημερότητας δεν έχει ως αιτία την ανεπαρκή χρηματοδότηση και δεν είναι υπαιτιότητα του Υπουργείου.

Δυστυχώς, είναι πλέον ξεκάθαρο ότι το μόνο που κυριαρχεί στο Υπουργείο είναι η τήρηση της γραφειοκρατίας και όχι η κάλυψη των αναγκών των εξυπηρετούμενων .

Πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν έλαβαν υπόψη τους καθόλου τις τοποθετήσεις μας ως Ομοσπονδία να υπάρξει αναλογική χρηματοδότηση όλων των φορέων ώστε να αντιμετωπιστούν οι τεράστιες ανάγκες. Νομίζω ότι πρέπει να αντιληφθεί το υπουργείο ότι δεν τιμωρεί ούτε τις διοικήσεις ούτε τους φορείς αλλά τους εργαζόμενους και τους εξυπηρετούμενους με τέτοιες αποφάσεις.

Φιλικά,
Μενέλαος Θεοδωρουλάκης,
Πρόεδρος Δ.Σ. ΠΕΨΑΕΕ,
Διδάκτορας Κοινωνικής Πολιτικής