Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχαϊμερ & Συγγενών Διαταραχών Βόλου

Η Ελληνική Εταιρία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών Βόλου (ΕΕΝΑΣΔ) δραστηριοποιείται από το έτος 1998 στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου, με την προσφορά υπηρεσιών στον τομέα της Ψυχικής Υγείας (άνοια τύπου alzheimer, λοιπές μορφές άνοιας).

Έχει συσταθεί ως μη κερδοσκοπικό σωματείο, είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer και εμφανίζει πλούσια δραστηριότητα στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας, εξυπηρετώντας τις ανάγκες ευπαθών κοινωνικών ομάδων με στόχευση στα άτομα που έχουν διαγνωστεί με τη νόσο Alzheimer και άλλων συγγενών διαταραχών, όπως των νόσων PICK, Creutzfeldt-Jacob, του μετωπιαίου λοβού, των ανοιών με σωμάτιο LEWY, αγγειακής άνοιας, κ.ά.

Η ΕΕΝΑΣΔ Βόλου λειτουργεί επιτυχώς τρεις (3) δομές Ψυχικής Υγείας στην ευρύτερη περιοχή της πόλης του Βόλου εξυπηρετώντας και διασφαλίζοντας την παροχή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και της δημόσιας υγείας γενικότερα. Η ΕΕΝΑΣΔ Βόλου παρέχει τις υφιστάμενες δομές της σε ένα κτίριο τεσσάρων (4) ορόφων έκτασης 1.200 m2, που πληροί  τις προδιαγραφές ΚΥΑ Αρ. Α3α/οικ 876 ΦΕΚ 661/23-05-2000 και περιλαμβάνει 44 δωμάτια.


Επιπρόσθετα, αναφορικά με τη δραστηριότητα του φορέα, συμμετέχει σε διάφορα συνέδρια και εκδηλώσεις όπως το Επιχειρηματικό Πανόραμα, όπου με τη συμμετοχή της επιτυγχάνεται η παρουσίαση της δομής και των παρεχόμενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Για την ενημέρωση του κοινού η ΕΕΝΑΣΔ Βόλου εκτελεί καθημερινές ενημερώσεις (άνω των δέκα (10) ανά εβδομάδα), ενώ κάθε Τρίτη παρέχεται δωρεάν τεστ μνήμης που αποτελεί ένα είδος άτυπης πρόγνωσης των περιπτώσεων άνοιας με μεγάλη συμμετοχή και ζήτηση αντίστοιχα.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί και η Κοινωνική Υπηρεσία ,που παρέχεται από την ΕΕΝΑΣΔ , η οποία βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το φροντιστή του ασθενή, παρακολουθεί και ελέγχει το οικογενειακό περιβάλλον του , οργανώνει συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης των συγγενών.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρεία Νόσου Αλτσχαϊμερ & Συγγενών Διαταραχών Βόλου αποτελείται από 7 μέλη.

Πρόεδρος:

Νικόλαος Βενέτης (Νόμιμος εκπρόσωπος)

 Αντιπρόεδρος:

Λαγογιάννη Μαρκέλλα

Γεν. Γραμματέας:

Ρηγόπουλος Απόστολος

Ταμίας:

Μπαρή Ευδοξία

Μέλη:

Αποστολοπούλου Κατερίνα

Βεστιάρης Ευστάθιος

Καράς Σέργιος