Πρόγραμμα Διασύνδεσης Κέντρου Ημέρας για Αλτσχάιμερ με μονάδες Ο.Τ.Α

Στην σημερινή εποχή η άνοια έχει λάβει μεγάλες και ανησυχητικές διαστάσεις, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία με βάση τους υπολογισμούς της Alzheimer’s Disease Inter national, 44 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με άνοια παγκοσμίως, αριθμός που θα ανέλθει σε 65.7εκ. μέχρι το 2030 και σε 115.4 εκ. μέχρι το 2050. Η άνοια προσβάλλει τουλάχιστον 150.000- 200.000 άτομα στην Ελλάδα, 10 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη και υπολογίζεται ότι μέχρι το 2025 περίπου 6.7 εκατομμύρια άτομα στις ΗΠΑ θα έχουν νόσο Alzheimer. Σχετίζεται με σημαντική σωματική, κοινωνική και ψυχιατρική αναπηρία των ασθενών και σημαντικό φορτίο και πίεση των μελών της οικογένειας που παρέχουν φροντίδα.

Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ & Συγγενών Διαταραχών Βόλου, στα πλαίσια του Προγράμματος Διασύνδεσης Κέντρων Ημέρας για άτομα που πάσχουν από Άνοια –Alzheimer, μέσω δράσεων κατάλληλης διασύνδεσης με δομές των ΟΤΑ και στόχο την προάσπιση της ψυχικής υγείας, θα πραγματοποιήσει επισκέψεις στις δομές υγείας των Δήμων.

Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αφορά την διασύνδεση των υφιστάμενων και νέων Κέντρων Ημέρας με Μονάδες ΟΤΑ για την Τρίτη ηλικία όπως τα ΚΗΦΗ, ΚΑΠΗ, με στόχο τη διασύνδεση των ανωτέρω δομών (μέσω δράσεων κατάρτισης και on the job training) και την παροχή υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας από τους επαγγελματίες των κοινωνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ. Η δράση στοχέυει στην ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού σχετικά με τις μεθόδους πρόληψης της άνοιας. Επίσης, περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την εφαρμογή σχετικών προληπτικών προγραμμάτων. Το συγκεκριμένο έργο θα ενημερώνει, θα υποστηρίζει, θα εξειδικεύει το προσωπικό των μονάδων Ο.Τ.Α. (Κ.Α.Π.Η.-Κ.Η.Φ.Η.) σε ζητήματα σχετικά με την άνοια και ειδικότερα, στην επιδημιολογία της άνοιας, στην διάγνωση ανοϊκών συνδρόμων, στις φαρμακευτικές θεραπείες, στις νευρολογικές δοκιμασίες, στην πρόληψη, στους παράγοντες κινδύνου, στους προστατευτικούς παράγοντες, στα νευροψυχιατρικά συμπτώματα, στις μη φαρμακευτικές θεραπείες, σε υπηρεσίες για φροντιστές και οικογένειες, στην δημιουργία κοινοτήτων φιλικών προς την άνοια και στα δικαιώματα ασθενών και φροντιστών. Παράλληλα θα προγραμματίζει από κοινού ομιλίες, εκδηλώσεις, ενημερώσεις τόσο του κοινού όσο και του προσωπικού που στελεχώνει δημοτικές δομές, θα πραγματοποιεί νευροψυχολογική αξιολόγηση και νοητική ενδυνάμωση, οδηγίες πρόληψης, υποστήριξης και ενημέρωσης των φροντιστών.

Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών Βόλου ενισχύθηκε για αυτό τον σκοπό με προσωπικό το οποίο αποτελείται από τις εξής ειδικότητες:

1. Ψυχίατρος κ. Σταφυλά Αικατερίνη
2. Ψυχολόγος κ. Αποστολίνα Κωνσταντίνα
3. Κοινωνική Λειτουργός κ. Τσιαμασφύρη Αγλαΐα

Η νόσος Αλτσχάιμερ αποτελεί πρόκληση για την δημόσια υγεία λόγω του μεγάλου αριθμού περιστατικών, του μεγάλου κόστους και λόγω της αναπηρίας που προκαλεί η νόσος. Συνεπώς, είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να διευρύνουμε τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της άνοιας.