Οικονομική στήριξη

Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών Βόλου χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας και προγράμματα ΕΣΠΑ, υπό την μορφή επιδοτήσεων.

Επίσης, σημαντική βοήθεια για την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών είναι οι εθελοντικές δωρεές και χορηγίες.

Οι δωρεές και χορηγίες είναι ευπρόσδεκτες από οποιονδήποτε για την συντήρηση της Μονάδας μας όπως και την κάλυψη έκτακτων αναγκών μας.

Εθνική Τράπεζα

Αρ. Λογαριασμού: 201/20483530

IBAN: GR 4501107810000078148010677